Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej

Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy,
w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami, rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach (np. wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).

Informacje

Liczba wyświetleń: 349
Utworzono dnia: 23.04.2021

Historia publikacji

  • 23.04.2021 10:13, Robert Duma
    Edycja strony: Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
  • 23.04.2021 09:57, Robert Duma
    Dodanie strony: Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania