Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Bystrzycy Kłodzkiej

Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Duma.
 • E-mail: dyrektor@bibliotekabystrzyca.pl
 • Telefon: 74-8111-447

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
  Plac Wolności 16
  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 • E-mail: dyrektor@bibliotekabystrzyca.pl
 • Telefon: 74-8111-447

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli - w przygotowaniu.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind - w przygotowaniu.
 3. Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych - w przygotowaniu.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - w przygotowaniu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach - w przygotowaniu.
 6. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1001
Utworzono dnia: 16.10.2020

Historia publikacji

 • 16.10.2020 12:52, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 16.10.2020 12:51, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 16.10.2020 12:41, Administrator
  Włączenie widoczności strony